Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je základním odvětvím zemědělské výroby, která se zabývá pěstováním rostlin. Jejich produkty slouží k výživě lidí i hospodářských zvířat a využívají se i jako průmyslové suroviny.

Zd Křižanovsko obhospodařuje celkem 1 598,43 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce okolo 540 m.n.m.:

  • 1 269,44 ha orné půdy.
  • 329,9 ha luk.
  • Procento pěstovaných plodin na orné půdě se rok od roku liší, průměr z posledních let je 44% obilovin, 20% řepky, 3% brambor a 33% krmných plodin.
  • Rostlinná výroba zajišťuje velkou část krmiv pro živočišnou výrobu i pro bioplynovou stanici.
  • Provádíme také množení osiv obilnin pro různé společnosti, s kterými spolupracujeme.
  • Z rostlinné výroby nabízíme k prodeji produkty, jejichž výpis a ceník naleznete zde. Prodej zboží je možný jak pro velkoodběratele, tak i maloodběratele!
  • Veškeré práce v rostlinné výrobě si zajišťujeme vlastními mechanizačními prostředky.

Ceník produktů

Pro zemědělce je nejdůležitějším prvkem ve své profesi půda, které si musíme patřičně vážit! Proto nemusíte mít obavy Váš pozemek pronajmout do našich rukou!!

Pokud máte zájem prodat, nebo pronajmout půdu, více se dozvíte při stisknutí tlačítka níže:

V případě dotazů nás kontaktujte

Pavel Částek

Agronom

+420 603 164 560

castek.pavel@zdkrizanovsko.cz