Bioplynová stanice Křižanov

BPS Křižanov

Kogenerační jednotka
Kogenerační jednotka


Technologie bioplynové stanice využívá dvoustupňovou fermentaci s mezofilním teplotním rozsahem. BPS je provozována v semikontinuálním provozu, který je z velké části plně automatizován. Fermentační stupně jsou tvořeny betonovými prstencovými fermentory typu kruh v kruhu. Oba fermentory mají pevný železobetonový strop, na němž jsou upevněny veškeré hlavní míchací agregáty. 


Stavba bioplynové stanice Křižanov byla započata v srpnu roku 2008 a dokončena v dubnu roku 2009. Tato bioplynová stanice se nachází v areálu ZD Křižanovsko, které ji zároveň vlastní i provozuje. Jedná se o čistě zemědělskou BPS, tzn.: že veškeré vstupní materiály pochází ze zemědělské výroby.

Veškerý vyprodukovaný bioplyn je používán k výrobě elektrické energie a tepla.


Řídící systém
Řídící systém

Základní informace

  • Maximální elektrický výkon je 701 kW. Máme připojeny dvě kogenerační jednotky a to Jenbacher o výkonu 526 KW a Tedom o výkonu 175 KW.
  • Roční výroba elektrické energie je přibližně 5 000 MWh a 5 000 MWh tepelné energie
  • Za rok spotřebuje cca 10 200 tun trávy , senáže a siláže
  • Využíváme zde i zbytky či vedlejší produkty z rostlinné a živočišné výroby jako je močůvka, hnůj, odpad z třídění brambor atd.

V případě dotazů nás kontaktujte

Marek Částek

Vedoucí bioplynové stanice

+420 733 759 539

castek.marek@zdkrizanovsko.cz