Živočišná výroba

Výroba je zaměřena na produkci mléka, masa z chovu skotu a masa z chovu prasat

Živočišná výroba zajišťuje nejen výživu obyvatelstva bílkovinami živočišného původu, ale také dodává suroviny pro odvětví zpracovatelského průmyslu!

Chov skotu

Celý chov skotu je soustředěn do tří provozů:

 • Křižanov - výroba mléka, odchov telat
 • Kadolec - odchov telat, jalovic
 • Dobrá Voda - výkrm býků

Chov je nejvíce soustředěn na výrobu mléka na mléčné farmě v Křižanově. Ta byla v roce 2011 nově vybudována s kruhovou dojírnou a je zde chováno okolo 375 dojnic holštýnského plemene s vysokou produkcí mléka. Roční užitkovost je přibližně 10 240 l mléka. Dále jsou zde ustájeny vysokobřezí jalovice a telata. Telata jsou zhruba po měsíčním stáří převážena do Kadolce. Pro zvýšení kapacity a komfortu byla v roce 2016 dostavěna přístavba v podobě porodny. Mléko v současné době dodáváme přes odbytové družstvo JIPO do jihlavské mlékárny Moravia Lacto.


V roce 2022 byl dokončen projekt Novostavba stáje pro suchostojné krávy. Hlavním cílem investice bylo navýšení kapacity skotu a zlepšení životních podmínek zvířat. V návaznosti na tuto stavbu byl postaven pastevní areál. Projekt byl spolufinancován evropskou unií.


Na farmě v Kadolci probíhá odchov telat a k produkci vysokobřezích jalovic, které jsou následně převáženy do Křižanova. Býci jsou naopak převáženi na farmu do Dobré Vody, kde dochází k jejich výkrmu.

Krmení skotu se skláda ze směsné dávky, v jehož složení má hlavní podíl kukuřičná siláž a vojtěšková senáž z naší rostlinné výroby.

Na farmě v Kadolci probíhá odchov telat a k produkci vysokobřezích jalovic, které jsou následně převáženy do Křižanova. Býci jsou naopak převáženi na farmu do Dobré Vody, kde dochází k jejich výkrmu.

Krmení skotu se skláda ze směsné dávky, v jehož složení má hlavní podíl kukuřičná siláž a vojtěšková senáž z naší rostlinné výroby.

Aktuální počty skotu: 
 • 375 dojnic
 • 160 jalovic
 • 280 telat
 • 35 býků

Od prvopočátku zemědělského družstva "Křižanovsko" je živočišná výroba jeho nedílnou součástí a proto s ní máme dostatek zkušeností!!! 

Chov prasat

 • Chov je realizován na farmě v Křižanově.
 • Na jeden turnus, který opakujeme až dvakrát za rok, pořizujeme 700 selat.
 • Ke krmení prasat používáme krmné směsi vyrobené ve vlastní mícharně krmných směsí!
 • Prasata nabízíme živé!
 • Prasata nejsou k dostání vždy!!! Pouze po konzultaci s hlavním zootechnikem p. Jurkem (kontakt a kontaktní formulář níže).
 • Vyskladnění probíhá mezi 3. až 4. měsícem výkrmu.

Objednejte si naše prasátko!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Kontaktní formulář:


Přímý kontakt:


Jiří Jurek

Hlavní zootechnik

+420 603 288 751