PŘEDSTAVUJEME NAŠE NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI

O NÁS

Zemědělské družstvo Křižanovsko hospodaří od roku 1974, kdy došlo ke sloučení pěti původních družstev (Křižanov, Dobrá Voda, Jívoví, Kadolec a Sviny) na Vysočině v nadmořské výšce okolo 540 m.. V roce 1991 proběhla transformace podniku a v současné době obhospodařujeme celkem 1596 ha zemědělské půdy. Sídlo družstva se nachází na ulici Dlouhá 448 v městysu Křižanov. Veškeré obhospodařované pozemky se od sídla nachází do vzdálenosti 6 km. Zaměstnáváme celkem 59 přepočtených zaměstnanců

Náš podnik provozuje rostlinnou výrobu, živočišnou výrobubioplynovou stanici pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie, peletizační linku k výrobě topných pelet, vývařovnu, ubytovnu, posklizňovou úpravu obilovin, míchárnu krmiv, kompostárnu a v neposlední řadě početný vozový park.

Statutární orgán


Předseda představenstva

Ing. Filip Hudec

Místopředseda představenstva

Jiří Jurek

Členové představenstva

 Pavel Kadlec, Radek Klapal, Antonín Kružík, Ivo Milota, Lukáš Smejkal, Jindřich Šroler