PŘEDSTAVUJEME NAŠE NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI

O NÁS

Zemědělské družstvo Křižanovsko hospodaří od roku 1974, kdy došlo ke sloučení pěti původních družstev (Křižanov, Dobrá Voda, Jívoví, Kadolec a Sviny) na Vysočině v nadmořské výšce okolo 540 m.. V roce 1991 proběhla transformace podniku a v současné době obhospodařujeme celkem 1596 ha zemědělské půdy. Sídlo družstva se nachází na ulici Dlouhá 448 v městysu Křižanov. Veškeré obhospodařované pozemky se od sídla nachází do vzdálenosti 6 km. Zaměstnáváme celkem 59 přepočtených zaměstnanců

Náš podnik provozuje rostlinnou výrobu, živočišnou výrobubioplynovou stanici pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie, peletizační linku k výrobě topných pelet, vývařovnu, ubytovnu, posklizňovou úpravu obilovin, míchárnu krmiv, kompostárnu a v neposlední řadě početný vozový park.

Statutární orgán


Předseda představenstva

Ing. Filip Hudec

Místopředseda představenstva

Jiří Jurek

Členové představenstva

  Pavel Kadlec, Radek Klapal, Antonín Kružík, Lukáš Smejkal, Jindřich Šroler, Marek Částek, Ing. Nikola Smejakalová