Stroj na zapravení kompostu

27.06.2024
  • Projekt je zaměřen na pořízení techniky - kypřiče - pro aplikaci kompostu na zemědělský půdní fond.

  • Cílem projektu je vybudování recyklační infrastruktury v rámci odpadového hospodářství. Díky projektu bude pořízen kypřič pro aplikaci kompostu na zemědělský půdní fond.

  • Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.