Míchání krmných směsí

Na míchárně krmiv se ročně vyprodukuje celkem 1626 t v hodnotě 11 985 837 Kč krmných směsí a to pro svou vlastní potřebu.