Pronájem, odkup půdy

Pro zemědělce je nejdůležitějším prvkem ve své profesi půda, které si musíme patřičně vážit! Proto nemusíte mít obavy Váš pozemek pronajmout do našich rukou!!

O půdu se staráme co nejšetrněji a s úctou! Díky provozu bioplynové stanice, kompostárny a živočišné výroby hnojíme ve značné míře statkovými-organickými hnojivy. Nemusíme tedy používat ve velkém množství hnojiva syntetická-umělá, která mají negativní vliv na životní prostředí. Proto bude Vaše půda stále úrodná a "zdravá"!